Toimisto- ja toimitilasiivous

Rakennussiivous

Remontti- ja muuttosiivous

Kotisiivous

Ikkunanpesut ja muut siivouspalvelut

Kiinteistösiivous

Kiinteistösiivous vaikuttaa kiinteistön viihtyvyyteen ja sen kuntoon

Kiinteistösiivouksen tavoitteena on luoda kiinteistön käyttäjille viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö. Kiinteistösiivouksessa on tärkeää, että siivousohjelma tarkoituksenmukainen ja oikein mitoitettu kiinteistön luonteen ja tarpeet huomioon ottaen.  Liian alhainen siivoustaajuus vaikuttaa kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyteen ja kiinteistön kuntoon sekä sen elinkaareen.  Oikein mitoitetulla kiinteistösiivouksella voidaan hidastaa pintojen kulumista ja pidentää niiden käyttöikää. Näin kiinteistösiivous vaikuttaa kiinteistön arvon säilymiseen ja kehittymiseen.

Miten voimme palvella?

Tarjoamme asunto-osakeyhtiölle ylläpitosiivousta, peruspesua ja lattiapintojen vahausta sekä ikkunanpesua. Ylläpitosiivouksessa huolehdimme asuntoyhtiöiden porraskäytävien, tuulikaappien, saunojen – ja muiden yleisten tilojen siisteydestä sovitun palvelutason mukaisesti. Tavoitteenamme on, että kiinteistön käyttäjät viihtyvät, kiinteistö pysyy hyvässä kunnossa, ja että sen arvo säilyy.

Ota yhteyttä: Linda Clean Oy  0290019290  info@lindaclean.fi

Toimisto- ja toimitilasiivous

Toimisto- ja toimitilasiivous tekee tiloista edustavia ja toimivia

Toimisto- ja toimitilasiivous on tärkeä tukipalvelu, jolla vaikutetaan tilojen edustavuuteen, terveellisyyteen ja toimivuuteen. Toimisto- ja toimitilasiivouksen tavoitteena on luoda tilojen käyttäjille siisti ja terveellinen ympäristö, jossa työ sujuu tehokkaasti. Toimisto- ja toimitilasiivouksella vaikutetaan myös rakennuksen kuntoon ja elinkaareen. Pintamateriaalien siivous ja oikeanlainen hoito ennaltaehkäisee pintamateriaalien kulumista.

Miten voimme palvella?

Tarjoamme asiakkaillemme ylläpitosiivousta, joka toteutetaan säännöllisesti sovittuna aikana. Ylläpitosiivoukseen kuuluu normaalisti mattojen imurointi, pöytäpintojen ja muiden kosketuspintojen pyyhintä, ovien pyyhintä, lattioiden pyyhintä, erilaisten sosiaalitilojen siivous ja roskakorien tyhjennys.  Siivoussopimuksen sisältö ja siivoustaajuus riippuu halutusta palvelutasosta eli siitä miten edustavia ja viihtyisiä tilojen tulee olla. Ylläpitosiivoukseen on mahdollista lisätä erilaisia lisäpalveluita kuten esimerkiksi saniteettipaperien toimituksen.

Ylläpitosiivouksen lisäksi tiloissa on hyvä tehdä säännöllisesti perussiivous. Perussiivous on kertaluontoinen, harvemmin toteutettava siivous, jonka tavoitteena on puhdistaa sellainen lika, jota ei ylläpitosiivouksella saada poistettua. Perussiivous on tilojen kokonaisvaltaisempi ja perusteellisempi puhdistus, joka voi sisältää lattiamateriaalin hoitoja ja suojauksia.

Ota yhteyttä: Linda Clean Oy  0290019290  info@lindaclean.fi

Rakennussiivous

Rakentamisen aikainen siivous

Rakennustyömaan siisteydestä ja puhtaudesta tulisi huolehtia koko rakennushankkeen ajan. Rakennussiivouksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on vähentää rakentamisesta syntyvän pölyn määrää rakennusaikana. Siisti ja pölytön työmaa vaikuttaa työturvallisuuteen, työviihtyvyyteen ja se helpottaa myös työn tekemistä. Oikein toteutettu rakennussiivous vähentää pintojen uusimisen riskiä ja alentaa sitä kautta rakennuskustannuksia. Rakennussiivous vaikuttaa loppukädessä myös tilojen käyttäjien tyytyväisyyteen.

Rakennuksen loppusiivous

Rakennuksen loppusiivouksen tavoitteena on siivota rakennus käyttökuntoon, niin että se voidaan luovuttaa tilojen käyttäjille. Loppusiivous varmistaa uuden tai uudistetun rakennuksen siisteyden, terveellisyyden ja turvallisuuden.  Loppusiivous on tärkeä rakentamisen työvaihe, ja sille olisikin hyvä jättää riittävästi aikaa.

Meillä on vuosien ja muutaman kymmenen projektin kokemus rakennusten loppusiivouksista. Toteutamme rakennusten loppusiivouksen laadukkaasti ja vastuullisesti ikkunoiden pesusta viimeiseen tarkistussiivoukseen asti.

Työmaakoppien ja sosiaalitilojen ylläpitosiivous

Tarjoamme rakennusliikkeille myös rakennusten aikaista työmaakoppien ja sosiaalitilojen ylläpitosiivousta. Ylläpitosiivouksen taajuuden määrää tilojen käyttöaste ja haluttu siisteystaso.

Ota yhteyttä: Linda Clean Oy  0290019290  info@lindaclean.fi

Remonttisiivous

Remonttisiivous

Remonttisiivous on kertaluontoinen siivous, jonka tavoitteena on saada asunto asumiskuntoon remontin jälkeen. Remontin laajuus ja asunnon lähtökohtainen siisteystaso määräävät luonnollisesti siivoukseen tarvittavan ajan. Usein remontin jälkeen tehtävä siivous vaatii perusteellisempaa pölyjen poistoa.

Meillä on kokemusta vaativimpienkin remonttikohteiden siivoamisesta.

 

Muuttosiivous

Muuttosiivous on kertaluontoinen siivous, joka tehdään yleensä asunnon ollessa tyhjillään. Tarvittaessa huolehdimme myös asunnon irtaimiston tyhjennyksestä. Muuttosiivouksen tavoitteena on saada asunto muuttokuntoon. Muuttosiivoukseen käytettävä aika riippuu asunnon koosta ja siisteystasosta.

Olemme valmiita palvelemaan tarvittaessa nopeallakin varoitusajalla.

Kotitaloudet

Teemme kertaluontoisia remontti- ja muuttosiivouksia myös kotitalouksille.

Ota yhteyttä: Linda Clean Oy  0290019290  info@lindaclean.fi

Kotisiivous

Palvelemme sinua, joka arvostat aikaa.

Tarjoamme kotitalouksille kotisiivouspalvelua ammattitaidolla ja kokemuksella. Siivoamme kotinne juuri niin kuten haluatte sen siivottavan. Sopimussiivous alkaa tarvekartoituksella, jossa selvitetään haluttu siisteystaso ja siivoussopimuksen kattavuus. Siivouskertoja voidaan valita joka viikko, joka toinen viikko tai yhden kerran kuukaudessa.

Palvelemme kotitalouksia myös kertaluontoisissa siivousurakoissa. Meiltä onnistuu ikkunanpesut, suursiivoukset ja muuttosiivoukset luotettavasti ja täsmällisesti.

Pyydä tarjous palveluistamme! Annamme mielellämme tarjouksen juuri teidän kotinne siivouksesta. 

Muistathan, että työmme on kokonaisuudessaan kotitalousvähennyskelpoista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

Kotitalousvähennyksen määrä:

Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista. Kotitalousvähennyksenä voit vuodesta 2017 alkaen vähentää 50 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta tai 20 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2018 on 2 400 euroa vuodessa. Määrä oli sama myös vuosina 2017 ja 2016. Summa voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus.

Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2018 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä 5 000 euroa [(5 000 x 50 %) – 100) = 2400 euroa].

Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2018 saada yhteensä 4 800 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Katso lisää kotitalousvähennyksestä täältä.

Katso video kotitalousvähennyksestä

Ota yhteyttä: Linda Clean Oy  0290019290  info@lindaclean.fi

Ikkunanpesut ja muut siivouspalvelut

Kirkkaat ikkunat päästävät valon sisään

Ikkunat olisi hyvä pestä vuosittain. Säännöllinen ikkunanpesu vaikuttaa sisään tulevan valon määrään sekä ikkunoiden kuntoon.

Hoidamme niin taloyhtiöiden, yritysten, julkisten rakennusten kuin kotitalouksienkin ikkunanpesut ammattitaidolla. Pesemme myös korkealla olevat ikkunat pitkiä pesuvarsia tai henkilönostimia hyödyntäen.

Perussiivoukset

Perussiivous on kertaluontoinen, harvemmin toteutettava siivous, joka tehdään silloin kun ylläpitosiivouksella ei enää pystytä saavuttamaan sovittua puhtaustasoa. Perussiivous on tilojen kokonaisvaltaisempi ja perusteellisempi puhdistus, jolla palautetaan sovittu puhtaustaso. Perussiivouksessa poistetaan pinttynyttä lika ja usein vanha vaha lattiasta. Perussiivouksen toteuttamisen säännöllisyys voi vaihdella puolesta vuodesta kolmeen vuoteen.  Perussiivouksen yhteydessä voidaan toteuttaa yläpölyjen puhdistus.

Pintojen suojaaminen suoja-aineella

Lattiapintojen suojaamisen tarkoituksena on vähentää lattiapinnan kulumista ja likaantumista sekä parantaa lattian ulkonäköä. Suojaamisen jälkeen myös lattioiden puhdistettavuus paranee. Lattian suojauksen yhteydessä voidaan halutessa lisätä myös lattian kiiltoa. Yleisiä käyttämiämme suojausmenetelmiä ovat lattioiden vahaus ja kyllästysainekäsittely. Lattiapinnat kannattaa suojata säännöllisesti, jotta lattiamateriaali säilyttää kuntonsa ja edustavuutensa.

 

Kotitaloudet

Teemme ikkunanpesuja ja muita kertaluontoisia siivouksia myös kotitalouksille.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme! Annamme mielellämme tarjouksen ikkunanpesuista ja muista siivouspalveluista.

Muistathan, että työmme on kokonaisuudessaan kotitalousvähennyskelpoista.

Katso lisää kotitalousvähennyksestä täältä.

Ota yhteyttä: Linda Clean Oy  0290019290  info@lindaclean.fi